Česky English

ROVINGOVÉ TKANINY

Skelné tkaniny se vyrábí z rovingů nebo sklovláknitých pramenců. Jsou vyráběny převážne s rovnoměrně vyváženou dostavou, ale i jako jednosměrně orientované tkaniny či pásy. Skelných tkanin se využívá pro výrobu vrstvených laminátů aplikovaných v průmyslu, dopravě, sportu apod.

Vazby Skelných Tkanin:

Plátnová Vazba

Je nejpevnější a také nejméně poddajnou vazbou při tvarování, když prameny v osnově i útku jsou stejně silné a stejnoměrně vzdálené. Pramence útku prochází vždy pod a nad každým pramenem osnovy.

Keprová Vazba

Je vytvořena, když útek překříží minimálně dva prameny osnovy, než opět projde pod jedním nebo více prameny. V další řadě se útek posouvá doprava nebo doleva, vždy k nejbližšímu pramenu osnovy.

Atlasová Vazba

Je nejméně pevnou textilní vazbou. Jeden pramen osnovy je překryt čtyřmi a více prameny útku shora a jedním pramenem ze spodní strany. Počet pramenů osnovy překrytých útkem udává vaznost atlasu (5 až 12). Vazba umožňuje minimální zvlnění vláken, takže s atlasovou tkaninou je možno získat kompozit s větší pevností a tuhostí.

Vzorky

Pokud máte zájem nějaký typ tkaniny
vyzkoušet, rádi Vám zašleme vzorky
společně s naší nabídkou.

Rohože ze Sekaných Vláken

Naše nabídka

Gramáže

vlákna 600 tex/600 tex a vlákna 1200 tex/1200 tex

  • 300 g/m2
  • 350 g/m2
  • 490 g/m2
  • 500 g/m2
  • 600 g/m2
  • 800 g/m2
  • 900 g/m2

Šíře Rovingové tkaniny

  • standatně 100 cm a 125 cm
  • možnost výroby různých šíří dle požadavků zákazníka

Altima Bohemia s.r.o.
+420 777 147 170
+420 461 611 192
altimabohemia@altimabohemia.cz

All rights reserved © Top Design
J.Pelikovský 2012